Ogłoszenie
Ogłoszenie
Ogłoszenie


Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców

  

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Warmia”

w Lidzbarku Warmińskim

 

NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późniejszymi zmianami), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana i wpłacana będzie na rzecz Gminy Miejskiej od Zarządcy jako obowiązek fiskalny.

Z dniem 1 lipca 2013 roku wprowadza się nowe zasady odbioru odpadów komunalnych – obowiązek segregacji wprowadza odpowiedzialność zbiorową.

 

Spółdzielnia zgłosiła w Urzędzie Miejskim, że chce segregować śmieci, mieszkańcy wszystkich nieruchomości będą musieli podporządkować się nowym zasadom i segregować śmieci.

 

W przypadku, gdy mieszkańcy nie zastosują się do nowych zasad i będą mieszali odpady, to wobec Spółdzielni zostanie zastosowana odpowiedzialność zbiorowa w postaci decyzji nakazującej wsteczne uregulowanie podwyższonych opłat z 12 zł/osobę na 20 zł/osobę. Nawet jeżeli tylko jedna osoba nie zastosuje się do przepisów, opłatą obciążeni będą wszyscy mieszkańcy. Spółdzielnia ukarana zostanie jako ogół.

 

Mieszkańcy nieruchomości będą ponosić opłaty za gospodarowanie odpadami na podstawie złożonych deklaracji przez Spółdzielnię.

Spółdzielnia złożyła deklaracje zgodnie z wymogami Urzędu Miejskiego, czyli podała ilość osób zameldowanych w każdym lokalu.

 

W Państwa lokalu jest ……….. osób zameldowanych.

 

 

Ilość osób zamieszkałych musi być zgodna ze stanem zameldowania.

W przypadku rozbieżności należy:

–       wymeldować osoby nie mieszkające,

–       zameldować na stałe lub czasowo osoby mieszkające,

–      zgłosić do Urzędu Miejskiego (ewidencja ludności) osoby przebywające za granicą.

 

 

Prosimy, aby powyższe sprawy uporządkować do 20.06.2013r., a zmiany zgłosić do Spółdzielni. W przeciwnym wypadku od 1.07.2013r. opłaty za wywóz nieczystości będą naliczone od ilości osób zameldowanych w lokalu.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji można zgłosić się bezpośrednio do Urzędu Miejskiego lub do Spółdzielni (tel. 89 767 2095).

Kartka z kalendarza


Pogoda
Lidzbark Warmiński ››

°C °C

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
W sumie: 191252
Poczta
Link do poczty

Informacja administratora danych osobowych

Font Resize