Ogłoszenie
Ogłoszenie
Ogłoszenie


Historia

Historia

 

Historia 50 lat SM ”WARMIA” w Lidzbarku Warmińskim.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim została wpisana do rejestru sądowego Sądu Powiatowego w Olsztynie w dniu 16 maja 1959r. pod numerem XVIII-1005. Pierwszy statut Spółdzielni podpisało 12 członków założycieli, a mianowicie: Jan Pieczykolan, Jan Rymarczyk, Zdzisław Banach, Wiktor Kluk, Henryk Świątkowski, Czesława Mościanica, Teresa Melcer, Bronisław Połaniewicz, Maria Mochnal, Jadwiga Jackiewicz, Aniela Martianow i Kazimierz Skomorucha.

 

Swoją działalność Spółdzielnia rozpoczęła od zakupu jednego budynku przy ul. Świętochowskiego.W latach 60 wybudowano1 kilka budynków rozproszonych w różnych rejonach miasta – łącznie 129 mieszkań.
Okres lat 70 – 90 to szybki rozwój spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego a tym samym rozwój miasta. Powstają nowe osiedla: przy ul. Kromera – 335 mieszkań, przy ul. Legionów – 364 mieszkania, przy ul. Grabowskiego -159 mieszkań wraz z domami jednorodzinnymi w zabudowie szeregowej. W latach osiemdziesiątych inwestycje mieszkaniowe niemal jednocześnie rozpoczęto na osiedlu Astronomów – ok. 600 mieszkań i oś. Warmińska – 200 mieszkań. Lata 1989 -91 były najtrudniejsze dla rozpoczętych inwestycji, z uwagi na szalejącą inflację, wzrost cen materiałów budowlanych i kredytów mieszkaniowych oraz wprowadzonej przez państwo kapitalizacji odsetek  od kredytów mieszkaniowych. Dopiero ustawa z 1995 roku o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych, uregulowała sytuację tych członków wobec Spółdzielni i wobec państwa.

 

2W latach 1992-2000 wybudowaliśmy kilka budynków na oś. Astronomów ze środków własnych członków – łącznie 122 mieszkania. W okresie działalności Spółdzielni, obok inwestycji mieszkaniowych wybudowane zostały 2 przedszkola i przekazane do dyspozycji władz oświatowych oraz 3 kotłownie osiedlowe, przekazane później, jako mienie komunalne dla gminy miejskiej Lidzbark Warmiński. Ponadto wybudowano bazę konserwacyjno-remontową oraz 4 pawilony handlowo-usługowe, w których mieszczą się sklepy, biblioteka, pralnia, poczta, przychodnia lekarska, apteki i inne punkty usługowe służące dla mieszkańców.

 

3

 

Jednocześnie z budową budynków wielorodzinnych, budowane były na wszystkich osiedlach garaże, miejsca parkingowe, zatoki. Oprócz prowadzonych inwestycji mieszkaniowych oraz gospodarki zasobami mieszkaniowymi, Spółdzielnia jednocześnie przystąpiła do modernizacji starzejących się zasobów mieszkaniowych i infrastruktury.. Doprowadzony zostaje gaz ziemny do budynków spółdzielczych, likwidowane jest ogrzewanie piecowe w 2 najstarszych budynkach na korzyść centralnego ogrzewania i ogrzewania gazowego. Następnie wprowadza się opomiarowanie wody i energii cieplnej.

 

 

 

4Jednocześnie rozpoczęto docieplenie szczytów budynków i wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach oraz na klatkach schodowych. Docieplone zostają stropodachy we wszystkich budynkach. Kolejno remontowane są dachy i kryte papą termozgrzewalną. Wymienione zostały drzwi wejściowe we wszystkich budynkach. Od kilku lat trwają roboty drogowe, wymieniane zostają chodniki z płytek na „polbruk”, rozbudowywane parkingi i zatoki postojowe. Co kilka lat we wszystkich budynkach malowane są klatki schodowe oraz piwnice. Prowadzone są remonty węzłów cieplnych, wymiennikowni, i wszelkiego zaplecza technicznego. Wymieniane są wodomierze zarówno w mieszkaniach jak i wodomierze główne w budynkach. W bieżącym roku wymienione zostały wszystkie skrzynki pocztowe. Rozpoczęto również wymianę dachów z eternitu na oś. Warmińska.

 

 

5

W roku 2008 nowym tematem stało się przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności i większość działek zabudowanych domami wielorodzinnymi zostało już wykupionych.
Spółdzielnia jest tez operatorem telewizji kablowej, co zasadniczo obniża koszty abonamentu.. Ze spółdzielczej TV Sat korzystają również mieszkańcy zasobów komunalnych, Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i budynków prywatnych właścicieli
Od kilku lat trwa modernizacja telewizji kablowej w celu dostosowania technicznego do wymogów obowiązujących norm. Spółdzielnia posiada koncesję operatora oraz niezbędne licencje na emisję poszczególnych programów i w związku z tym odprowadzane są należne opłaty związkom twórczym, stowarzyszeniom i instytucjom skarbowym. Aktualnie mieszkańcy mogą korzystać z 43 programów telewizyjnych.
Oprócz modernizacji i dużych robót remontowych, Spółdzielnia zajmuje się bieżącą konserwacją zasobów mieszkaniowych. Na osiedlach sadzone są drzewa i kwiaty, wymieniane stare krzewy oraz uzupełniane żywopłoty.
W latach 1995 – 1998 przeprowadzono restrukturyzację zatrudnienia. Zmniejszono liczbę pracowników administracyjnych a sprzątanie zasobów i konserwacje ogólne powierzono podmiotom gospodarczym. Dało to wymierne efekty ekonomiczno-organizacyjne. Aktualnie zatrudnionych jest 20 pracowników ogółem: administracja i obsługa techniczna.  Jest to załoga o wieloletnim stażu pracy, znająca problematykę naszej Spółdzielni.

 

Prezesi Spółdzielni:

 

† Jan Pieczykolan – 1959 – 1972
Bronisław Połaniewicz 1973 – 1978
† Jan Pieczykolan 1978 – 1995
† Andrzej Orzeł 1996 – 2010
Stefania Skrodzka 2011 – nadal

 

Członkowie Zarządu w latach 1959-2009

 

† Rymarczyk Jan

Połaniewicz Bronisław

† Kluk Wiktor

† Walas Stanisław

Szutowicz Julian

Więcek Henryk

Nietupski Mirosław

Huss Zbigniew

Perner Wiesława

†Orzeł Andrzej

Biedrzycki Zdzisław

Białek Ryszard

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 1959-2009

 

† Banach Zdzisław
† Kozioł Władysław
† Machowiecki Zygmunt
† Mazur Leon
Abramczyk Stanisław
† Chomej Bazyli
Biedrzycki Zdzisław
Gajewski Stanisław

 

Członkowie Rady Nadzorczej w latach 1959-2009

 

† Świątkowski Henryk
Jackiewicz Jadwiga
Skomorucha Kazimierz
† Mościanica Czesława
† Jaszczanin Zygmunt
Janicka Krystyna
Huss Maria
Wierzbicki Stanisław
Sukniewicz Ryszard
† Dudaniec Wiktor
Parandyk Piotr
† Pilwiński Stanisław
Gajewska Anna
Szyman Maria
Sakowicz Romuald
Michalak Jerzy
Markiewicz Stanisław
Szafranowicz Wiesława
† Koziołek Leokadia
Pauksztełło Aleksander
Markuszewska Bożena
Stacewicz Stanisław
Ziemak Halina
Włodkowski Antoni
Kowalski Maciej
Białek Ryszard
† Górecki Tadeusz
Borowska Ryszarda
Pastuszka Antoni
Urbanowicz Ryszard
† Ciesielski Wojciech
Borowski Jerzy
Kobyliński Jerzy
Demkowski Michał
† Litwin Scholastyka
Sukniewicz Anna
Tarasewicz Joanna,
Piotrowicz Wiesław
Dowejko Stanisław
Jakubowska Zofia
Borkowski Kazimierz
Huczak Władysław
Maciejewski Zdzisław
Wasylkiewicz Jan

 

Działalność społeczno-wychowawcza.

6Od początku istnienia spółdzielni działalność społeczno-wychowawcza była wpisana w działania na rzecz członków spółdzielni, mieszkańców i ich dzieci. Obok działalności inwestycyjnej, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków, gospodarowania zasobami mieszkaniowymi, Spółdzielnia prowadziła działalność społeczno-kulturalną. Już w latach siedemdziesiątych, w zasobach spółdzielczych kwitło życie kulturalne, sportowo-rekreacyjne i wychowawcze dzieci i młodzieży. Do dzisiaj jest to działalność statutowa. Początkiem tej działalności były podwórkowe spartakiady dziecięco-młodzieżowe organizowane przez spółdzielnię przy współudziale TPD i TKKFiT.

 

Niemal równolegle, z okazji Dnia Spółdzielczości przeprowadzano spartakiady sportowe dla dorosłych. Pierwsza rywalizacja naszej Spółdzielni ze Spółdzielnią w Bartoszycach w roku 1972 zapoczątkowała Wojewódzkie Spartakiady Międzyspółdzielcze organizowane w latach następnych. Niejednokrotnie wracaliśmy z pucharami za zdobycie czołowych miejsc w różnych konkurencjach sportowych.

 

Organizowano imprezy z okazji Dnia Dziecka, choinki noworoczne, półkolonie i półzimowiska dla dzieci, a z okazji tzw. nieobozowej akcji letniej, liczne konkursy i turnieje sportowo-rekreacyjne.

 

W roku 1970 otwarta została pierwsza świetlica zlokalizowana w pomieszczeniach piwnicznych. Trzy lata później – w 1973r. – oddano do użytku pawilon handlowo-usługowy, w którym znalazły się dwie duże świetlice. Organizowano w nich czas wolny dzieci i młodzieży, poprzez tworzenie zespołów artystycznych. Powstały sekcje, takie jak: szachowa i brydżowa oraz sekcja tenisa stołowego. Przy świetlicy działało również ognisko TKKF, które prowadziło wypożyczalnię sprzętu turystycznego. Pod okiem instruktora można było nauczyć się jeździć na łyżwach na doskonale oświetlonym lodowisku, wykonywanym w okresie zimowym w miejscu boiska na oś. Kromera.

 

Przez całe lata udostępnione były dzieciom harcówka i zuchówka także – ciesząca się dużym zainteresowaniem – pracowniaOLYMPUS DIGITAL CAMERA plastyczna prowadzona przez Małgorzatę Matusewicz.Amatorów majsterkowania grupowała sekcja modeli latających, a zapalonych fotografików – pracownia fotograficzna. Przez kilka lat prowadzona była pracownia radiotechniczna przez Bartłomieja Orkusza a później przez Jana Markiewicza.

 

Ponadto w jednym z pomieszczeń piwnicznych powstała pracownia politechniczna (7.01.1972r), a mianowicie modelarnia o profilu lotniczym. Budowano w niej latawce (stąd Dzień Latawca) i proste modele szybowców. Jej pierwszym instruktorem był Bartłomiej Orkusz. Od 1.09.1973r. pracownię tę prowadzi Jan Leoniec. W tym okresie przekształcono profil działalności modelarni z lotniczej na szkutniczo-lotniczą. Nie bez powodu dłużej zatrzymujemy się nad tą placówką. Jest to nasza perełka i największa duma. Jej uczestnicy zdobywają liczne puchary i nagrody nie tylko w kraju, ale również w zawodach międzynarodowych i światowych Sam instruktor jest sędzią międzynarodowym, a jego rodzina – żona, synowie – do dzisiaj są pasjonatami modelarstwa. Wychował wielu ambitnych i zdolnych miłośników modelarstwa.

 

8Dla grupy osób „trzeciego wieku”, od kilkunastu lat w świetlicy organizowane są systematycznie spotkania tematyczne, takie jak: wieczory wigilijne, spotkanie z okazji świąt Wielkanocnych, spotkania andrzejkowe, bale karnawałowe, a także ogniska w plenerze. Poza tym w świetlicy odbywają się próby chóru AKORD i zebrania klubu filatelistów.

Z biegiem lat, kiedy powstawały nowe osiedla, niemal równolegle projektowana była mała architektura. Powstawały liczne place zabaw dla dzieci.

 

 

W latach 1970/80 szczególną atrakcją było boisko przy ul. Legionów wybudowane w stylu „wioski dzikiego zachodu” nazwane „Królestwem Maciusia”. Po naturalnym zużyciu i likwidacji tej wioski, budowane są tradycyjne place zabaw z bezpiecznych elementów metalowych. Obecnie na wszystkich osiedlach znajdują się huśtawki, piaskownice, małe zjeżdżalnie, karuzele, drabinki itp. Są to elementy kolorowe, posiadające atesty bezpieczeństwa i z tego względu cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa to wiele budynków, a w nich wiele mieszkań, w których żyjemy – my spółdzielcy. Spółdzielnia Mieszkaniowa to nasz wielki, wspólny DOM.

24. 06. 2009

Kartka z kalendarza


Pogoda
Lidzbark Warmiński ››

°C °C

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
W sumie: 191252
Poczta
Link do poczty

Informacja administratora danych osobowych

Font Resize