Windykacja

Windykacja

Zaległości w opłatach za mieszkania.
Lp. Nazwa budynku Liczba mieszkań Zadłużenie
za I kw. 2019 za II kw. 2019 za III kw. 2019 za IV kw. 2019
1. Świętochowskiego 8 12 1 168,34 563,46    
2. Spółdzielców 10/12 24 21 789,04 1 268,18    
3. Kościuszki 2/2a 30 365,01 1 145,49    
4. Kościuszki 28/30 30 2 779,20 4 047,23    
5. Prosta 7/9 27 3 185,16 3 049,39    
6. Powstańców W-wy 16/18, Plac Wol. 2,4,6 52 27 068,82 25 756,64    
7. Kromera 1 45 2 797,03 2 704,67    
8. Kromera 2 45 6 873,24 2 646,42    
9. Kromera 3 45 3 708,66 3 359,04    
10. Kromera 4 20

20 214,02

22 532,48    
11. Kromera 5 20 28 142,07 27 310,87    
12. Kromera 6 20 393,97 533,74    
13. Kromera 7 20 6 258,47 6 108,66    
14. Kromera 9 60 9 337,60 10 819,88    
15. Kromera 12 60 28 306,45 32 820,98    
16. Legionów 1 45 8 494,47 7 336,07    
17. Legionów 1A 55 9 473,50 9 805,91    
18. Legionów 1B 35 4 780,95 3 633,46    
19. Legionów 1C 30 2 109,54 945,34    
20. Legionów 1D 35 12 031,50 11 916,80    
21. Legionów1E 35 818,79 1 228,28    
22. Legionów 1G 65 19 717,64 21 099,41    
23. Szwoleżerów 5 35 3 357,91 4 340,52    
24. Poniatowskiego 14 20 4 998,55 3 816,92    
25. Grabowskiego 1 30 3 937,03 2 749,33    
26. Grabowskiego 5 12 1 252,00 831,90    
27. Grabowskiego 6 30 5 101,56 4 772,03    
28. Grabowskiego 10 12 766,19 2 124,33    
29. Grabowskiego 19 12 1 017,10 822,44    
30. Grabowskiego 23 30 7 412,40 6 188,26    
31. Grabowskiego 24 16 1 058,90 2 110,36    
32. Warmińska 10 42 32 689,83 32 476,45    
33. Warmińska 21 24 4 063,49 5 287,84    
34. Warmińska 25 16 2 018,27 1 527,80    
35. Warmińska 27 24 822,90 1 123,29    
36. Warmińska 29 24 4 315,96 3 833,00    
37. Warmińska 31 12 3 681,54 5 086,37    
38. Warmińska 33 12 7 487,44 6 295,96    
39. Warmińska 35 2    
40. Warmińska 37 24 3 068,70 3 390,77    
41. Akacjowa 13a 19 4 218,27 4 299,51    
42. Polna 14a 16 4 822,65 4 694,58    
43. Polna 14b 16 3 850,19 4 949,21    
44. Astronomów 5 16 3 196,07 5 496,51    
45. Astronomów 7 16 8 008,62 10 663,81    
46. Astronomów 9 32  –
47. Astronomów 11 32 13 670,87 14 608,19    
48. Astronomów 13 50 14 362,02 11 768,39    
49. Astronomów 15 50 14 597,12 10 633,31    
50. Astronomów 17 30 2 735,69 4 278,66    
51. Astronomów 19 50 9 412,34 7 149,72    
52. Astronomów 21 11 3 468,07 2 572,95    
53. Astronomów 23 20 3 903,63 4 955,84    
54. Astronomów 25 50 41 391,26 37 165,80    
55. Astronomów 27 30 13 525,32 16 172,30    
56. Astronomów 29a 20 1 440,74  1 690,60    
57. Astronomów 33 28 15 341,23 18 230,93    
58. Astronomów 35 46 14 127,21 15 547,78    
59. Astronomów 35a 3 1 765,28 0    
60. Astronomów37 19 7 566,14 7 217,36    
61. Astronomów37a 29 3 399,53 5 317,13    
62. Astronomów 37b 10 4 845,33 4 983,44    
63. Astronomów 39a 16 1 003,56 1 715,89    
64. Astronomów 39b 15 1 704,36 1 322,47    
65. Słoneczna 1 30 17 229,83 20 335,80    
66. Słoneczna 3 50 3 296,53 4154,14    
67. Słoneczna 5 30 12 575,44 11 515,33    
68. Szwoleżerów 8 9 2 415,59 2 164,03    

 

Zaległości w opłatach za mieszkania w roku 2018

Zaległości w opłatach za mieszkania.
Lp. Nazwa budynku Liczba mieszkań Zadłużenie
za I kw. 2018 za II kw. 2018 za III kw. 2018 za IV kw. 2018
1. Świętochowskiego 8 12  1 518,89 1 787,56 1 820,79 709,71
2. Spółdzielców 10/12 24  18 403,68 20 086,85 20 242,12 19 133,21
3. Kościuszki 2/2a 30  3 665,71 2 151,00 1 333,89 174,58
4. Kościuszki 28/30 30  4 210,33 3 458,93 3 655,59 89,51
5. Prosta 7/9 27  773,76 1 674,38 1 278,54 2 106,67
6. Powstańców W-wy 16/18, Plac Wol. 2,4,6 52  26 844,44 30 063,17 31 894,75 27 101,70
7. Kromera 1 45  5 539,10 3 890,03 5 225,35 2 268,98
8. Kromera 2 45  15 691,18 18 441,32 18 632,04 18 061,65
9. Kromera 3 45  3 444,70 4 232,77 3 353,35 3 644,27
10. Kromera 4 20  11 728,56 13 427,31 16 357,51 18 075,75
11. Kromera 5 20  24 670,62 25 935,45 26 823,34 27 029,44
12. Kromera 6 20  183,55 388,85 625,58 609,90
13. Kromera 7 20  9 414,99 9 039,09 8 757,75 7 793,97
14. Kromera 9 60  12 105,17 10 331,46 7 381,41 10 188,11
15. Kromera 12 60  18 431,48 19 158,96 18 266,26 22 112,20
16. Legionów 1 45  5 896,94 5 552,90 6 480,75 7 026,96
17. Legionów 1A 55  7 497,35 7 975,23 11 015,36 10 748,29
18. Legionów 1B 35  3 867,84 5 091,84 5 059,86 3 906,47
19. Legionów 1C 30  7 916,93 2 576,08 3 025,33 1 964,65
20. Legionów 1D 35  10 124,21 10 564,64 7 771,47 7 697,99
21. Legionów1E 35  834,92 737,39 1 013,78 1119,81
22. Legionów 1G 65  20 922,53 25 270,19 27 973,85 30 244,83
23. Szwoleżerów 5 35  4 711,92 6 760,36 4 421,39 3 250,11
24. Poniatowskiego 14 20  4 111,17 6 401,53 5 256,00 5 484,99
25. Grabowskiego 1 30  6 776,44 9 007,82 7 430,74 4 313,15
26. Grabowskiego 5 12  1 151,73 1 184,43 8 23,40 450,07
27. Grabowskiego 6 30  2 972,05 3 630,05 2 038,43 1 890,52
28. Grabowskiego 10 12  532,65 764,32 429,71 396,59
29. Grabowskiego 19 12  926,60 1 893,21 1 691,50 290,76
30. Grabowskiego 23 30  9 712,19 12 139,25 12 501,80 7 491,95
31. Grabowskiego 24 16  617,76 749,05 2 068,94 1 604,43
32. Warmińska 10 42  39 752,92 40 759,18 39 856,62 37 093,55
33. Warmińska 21 24  9 272,96 12 708,32 14 908,36 17 420,37
34. Warmińska 25 16  596,33 869,67 1 309,04 891,16
35. Warmińska 27 24  359,18 2 295,22 1 034,77 933,56
36. Warmińska 29 24  749,18 4 185,28 4 696,63 3 480,82
37. Warmińska 31 12  2 370,32 3 252,07 3 620,02 3 335,64
38. Warmińska 33 12  7 780,16 5 746,29 2 605,98 2 638,57
39. Warmińska 35 2  1 220,28 342,59 514,19 825,40
40. Warmińska 37 24  4 175,07 2 193,41 2 945,96 1 583,57
41. Akacjowa 13a 19  4 332,65 3 547,30 5 002,38 4 946,85
42. Polna 14a 16  5 062,49 5 904,66 5 984,18 4 944,82
43. Polna 14b 16  15 286,70 11 913,95 7 364,33 5 311,60
44. Astronomów 5 16  2 559,87 4 024,31 2 614,16 2 926,35
45. Astronomów 7 16  5 481,62 4 694,03 6 533,28 7 565,07
46. Astronomów 9 32  –
47. Astronomów 11 32  13 844,07 16 149,87 10 695,24 11 715,66
48. Astronomów 13 50  10 653,68 11 076,30 11 397,20 9 941,81
49. Astronomów 15 50  44 186,69 42 798,43 13 875,32 12 745,46
50. Astronomów 17 30  4 439,02 5 510,98 4 876,44 4 833,24
51. Astronomów 19 50  25 041,13 27 262,60 24 093,76 8 931,53
52. Astronomów 21 11  13 863,40 13 300,33 12 951,11 458,59
53. Astronomów 23 20  2 375,96 3 056,63 5 100,50 4 787,02
54. Astronomów 25 50  36 503,07 37 608,17 38 051,82 37 911,07
55. Astronomów 27 30  19 466,17 23 967,41 22 216,36 14 135,81
56. Astronomów 29a 20  950,42 1 988,68 1 893,64 1 498,39
57. Astronomów 33 28  15 162,49 13 428,37 14 817,00 14 205,12
58. Astronomów 35 46  9 499,35 7 894,03 9 332,74 8 307,05
59. Astronomów 35a 3  417,65 72,90 458,17 606,49
60. Astronomów37 19  10 094,96 9 780,69 8 069,18 7 723,33
61. Astronomów37a 29  1 590,63 2 209,08 3 460,06 4 738,02
62. Astronomów 37b 10  4 404,49 3 228,60 3 347,03 3 306,80
63. Astronomów 39a 16  1 143,55 553,10 1 665,42 1 034,09
64. Astronomów 39b 15  421,65 2 328,64 1 166,57 2 355,05
65. Słoneczna 1 30  22 522,09 28 610,04 19 020,81 21 540,02
66. Słoneczna 3 50  4 357,13 4 571,14 4 634,63 3 087,26
67. Słoneczna 5 30  11 869,11 10 884,18 11 800,10 10 251,54
68. Szwoleżerów 8 9  4 229,21 3 158,01 2 663,75 2 995,17

 

Zaległości w opłatach za mieszkania w roku 2017

Zaległości w opłatach za mieszkania.
Lp. Nazwa budynku Liczba mieszkań Zadłużenie
za I kw. 2017 za II kw. 2017 za III kw. 2017 za IV kw. 2017
1. Świętochowskiego 8 12 459,48
964,72
1 115,42
1 157,33
2. Spółdzielców 10/12 24 21 292,76
 22 836,27 26 079,38
 16 080,38
3. Kościuszki 2/2a 30 8 581,32
4 595,09
6 866,28
 4 852,76
4. Kościuszki 28/30 30 6 115,84
4 194,02
4 885,78
 4 500,60
5. Prosta 7/9 27 795,45
  1 628,65
 785,78
6. Powstańców W-wy 16/18, Plac Wol. 2,4,6 52 34 249,23
26 702,52
25 469,03
 24 582,10
7. Kromera 1 45 7 817,76
2 727,38
5 564,22
 4 288,26
8. Kromera 2 45 11 647,97
6 521,41
12 734,08
 14 142,08
9. Kromera 3 45 7 702,36
5 079,46
8 903,38
 4 339,88
10. Kromera 4 20  6 210,81 6 529,41
8 584,25
 10 138,79
11. Kromera 5 20 17 755,83
18 348,42
 20 714,08 21 940,31
12. Kromera 6 20 780,41
  713,74
 145,73
13. Kromera 7 20 9 737,68
7 527,70
10 544,23
 9 458,11
14. Kromera 9 60 23 475,10
13 341,34
9 341,54
 9 342,58
15. Kromera 12 60 7 706,05
10 501,19
15 933,11
 17 332,72
16. Legionów 1 45 9 134,82
5 755,70
6 383,47
 7 465,33
17. Legionów 1A 55 16 131,36
11 330,01
14 732,34
 5 543,78
18. Legionów 1B 35 5 573,59
3 377,25
3 916,00
 2928,25
19. Legionów 1C 30 6 774,75
4 320,97
5 887,49
 5 853,63
20. Legionów 1D 35 5 558,31
4 083,39
8 337,25
 8 549,57
21. Legionów1E 35 2 226,89
  976,03
 1 988,10
22. Legionów 1G 65 18 685,58
18 460,87
21 502,32
 17 499,29
23. Szwoleżerów 5 35 4 488,74
3 634,45
5 289,10
 5 283,83
24. Poniatowskiego 14 20 2 805,28
2 537,42
3 143,71
 2 961,63
25. Grabowskiego 1 30 6 672,40
 3 364,79 6 483,53
 4 384,29
26. Grabowskiego 5 12 660,95
  769,60
 1012,12
27. Grabowskiego 6 30 950,11
  3 271,39
 1 426,30
28. Grabowskiego 10 12 339,29
  1 499,80
 2 090,36
29. Grabowskiego 19 12 1 265,56
864,98
1 251,50
 528,86
30. Grabowskiego 23 30 7 221,62
7 122,37
8 739,17
 7 181,54
31. Grabowskiego 24 16 1 154,54
510,27
539,58
 30,46
32. Warmińska 10 42 38 838,99
36 365,96
40 028,37
 40 632,53
33. Warmińska 21 24 8 250,85
7 586,91
9 581,78
 9 591,47
34. Warmińska 25 16 2 692,25
1 007,95
1 376,87
 75,45
35. Warmińska 27 24 1 214,44
  1 343,32
 751,75
36. Warmińska 29 24 3 973,71
  5 401,90
 2 623,91
37. Warmińska 31 12 3 370,53
5 453,29
3 131,36
 2 282,19
38. Warmińska 33 12 6 422,03
4 742,42
3 759,91
 3 933,99
39. Warmińska 35 2 897,77   282,61
 548,20
40. Warmińska 37 24 2 841,41
2 609,56 
4 569,79
 3 767,99
41. Akacjowa 13a 19 2 422,92
1 246,79
3 263,77
3 335,47
42. Polna 14a 16 4 046,79
1 532,25
2 675,69
 2 951,29
43. Polna 14b 16 25 535,23
24 378,30
24 201,77
 19 003,64
44. Astronomów 5 16 1 587,59
  2 206,40
 2 912,49
45. Astronomów 7 16 8 082,71
5 526,77
5 551,46
 5 369,91
46. Astronomów 9 32        
47. Astronomów 11 32 10 807,89
11 559,45
14 617,62
 15 867,86
48. Astronomów 13 50 10 840,71
8 093,46
16 150,20
 9 814,72
49. Astronomów 15 50 42 175,65
36 235,37
42 117,87
 46 601,12
50. Astronomów 17 30 5 886,16
3 921,38
5 863,65
 7 244,09
51. Astronomów 19 50 17 658,07
16 578,30
24 655,94
 26 017,82
52. Astronomów 21 11 9 346,82
9 130,77
11 507,41
 13 182,31
53. Astronomów 23 20 3 222,13
1 833,14
4 403,10
 4 029,99
54. Astronomów 25 50 30 209,90
25 420,11
34 221,87
 33 955,82
55. Astronomów 27 30 12 036,32
13 872,71
20 773,01
 20 180,59
56. Astronomów 29a 20 2 155,83
1 117,44
3 540,14
 989,15
57. Astronomów 33 28 12 743,64 13 685,34
18 698,62
 13 957,47
58. Astronomów 35 46 11 591,30 7 703,12
13 017,99
 10 633,73
59. Astronomów 35a 3  1 044,30    457,13  1 059,26
60. Astronomów37 19 6 103,49 6 170,90
10 199,81
 9 926,62
61. Astronomów37a 29 3 469,17  1 258,96 2 093,36
 3 372,60
62. Astronomów 37b 10

1 973,71

807,17
2 219,51
 2 621,03
63. Astronomów 39a 16 1 761,89 446,26
1 310,18
 898,57
64. Astronomów 39b 15 1 808,19   716,25
 767,25
65. Słoneczna 1 30 26 166,08 27 664,27
26 655,56
 26 752,71
66. Słoneczna 3 50 6 377,71   7 783,33
 5 699,15
67. Słoneczna 5 30 12 434,73 8 261,22
12 094,54
 12 730,10
68. Szwoleżerów 8 9 3 483,94 3 206,26
3 697,43
 4 588,03

Zaległości w opłatach za mieszkania w roku 2016

Zaległości w opłatach za mieszkania.
Lp. Nazwa budynku Liczba mieszkań Zadłużenie
za I kw. 2016 za II kw. 2016 za III kw. 2016 za IV kw. 2016
1. Świętochowskiego 8 12 686,70 922,72 1 390,94
638,68
2. Spółdzielców 10/12 24 13 877,66 16 008,56 19 201,61
20 985,79
3. Kościuszki 2/2a 30 15 032,64 14 543,22 11 179,91
9 630,83
4. Kościuszki 28/30 30 4 638,92 4 632,94 7 692,45
6 929,68
5. Prosta 7/9 27 5 139,32 784,06 621,58
804,41
6. Powstańców W-wy 16/18, Plac Wol 2,4,6 52 27 301,36 29 265,40 30 461,63
35 591,56
7. Kromera 1 45 8 578,38 11 395,51 11 320,19
5 755,91
8. Kromera 2 45 5 555,95 7 927,92 6 604,18
9 220,30
9. Kromera 3 45 6 387,99 5 737,42 4 604,93
6 472,13
10. Kromera 4 20 2 944,72 1 943,62 3 715,92
3 995,18
11. Kromera 5 20 10 700,06 12 614,39 16 594,83
 18 078,42
12. Kromera 6 20 438,75 241,71 403,77
943,47
13. Kromera 7 20 5 709,40 6 788,74 5 270,89
7 099,95
14. Kromera 9 60 22 807,61 23 880,90 20 535,13
20 594,28
15. Kromera 12 60 5 536,82 4 978,70 4 501,84
6 960,80
16. Legionów 1 45 6 344,09  7 055,14 5 566,79
 6 371,35
17. Legionów 1A 55 12 472,99 12 529,49 15 279,85
12 780,67
18. Legionów 1B 35 2 680,68 2 221,35 4 689,33
3 787,12
19. Legionów 1C 30 10 949,40 10 740,87 6 182,44
5 452,18
20. Legionów 1D 35 5 385,92 6 667,44 5 742,07
5 038,69
21. Legionów1E 35 793,10 1 832,34 1 427,91
1 539,71
22. Legionów 1G 65 13 351,91 12 601,11 15 287,85
16 240,47
23. Szwoleżerów 5 35 11 803,50 2 905,83 4 197,06
2 901,10
24. Poniatowskiego 14 20 2 590,03 1 990,11 4 068,75
2 159,11
25. Grabowskiego 1 30 7 176,09 10 632,35 6 538,76
4 776,86
26. Grabowskiego 5 12 271,84 625,85 688,03
793,18
27. Grabowskiego 6 30 7 687,69 6 666,76 3 343,03
975,36
28. Grabowskiego 10 12 1 544,01 2 411,55 1 799,23
1 186,10
29. Grabowskiego 19 12 908,61 897,10 675,48
79,79
30. Grabowskiego 23 30 5 008,84 6 621,14 7 234,49
6 108,04
31. Grabowskiego 24 16 32 731,84 36 182,45 837,18
367,21
32. Warmińska 10 42 32 573,39 35 375,77 41 076,73
39 487,82
33. Warmińska 21 24 12 027,09 7 760,46 9 087,30
10 429,30
34. Warmińska 25 16 1277,48 2 121,48 2 310,68
938,84
35. Warmińska 27 24 1076,05 1 193,33 872,08
 497,26
36. Warmińska 29 24 3149,35 1 853,42 3 865,81
1 966,58
37. Warmińska 31 12 6143,46 6 182,76 6 432,01
 4 984,57
38. Warmińska 33 12 6183,39 4 235,05 3 619,51
3 351,94
39. Warmińska 35 2 256,65 362,74 60,00 1 033,04
40. Warmińska 37 24 2 729,98 3 448,69 3 370,62
1 768,94
41. Góreckiego 13a 19 1 380,53 1 144,97 1 468,79
980,15
42. Polna 14a 16 5 729,19 4 648,54 3 123,03
2 415,12
43. Polna 14b 16 20 902,02 22 688,74 26 700,32
25 003,49
44. Astronomów 5 16 2 410,64 2 257,83 1 257,70
2 722,48
45. Astronomów 7 16 10 039,86 6 726,93 8 556,40
9 919,57
46. Astronomów 9 32 0,00 0,00 0,00
0,00
47. Astronomów 11 32 13 907,58 9 971,18 11 334,31
13 110,86
48. Astronomów 13 50 14 587,53 14 871,81 11 758,70
10 006,35
49. Astronomów 15 50 44 204,82 44 850,62 38 802,27
39 778,78
50. Astronomów 17 30 4 537,25 5 159,17 7 558,42
4 890,11
51. Astronomów 19 50 74 554,87 10 836,16 14 494,04
13 882,25
52. Astronomów 21 11 10 862,16 10 364,53 10 592,13
10 118,24
53. Astronomów 23 20 4 416,56 6 578,72 4 435,73
4 601,99
54. Astronomów 25 50 19 939,99 22 875,19 25 700,77
26 442,33
55. Astronomów 27 30 8 974,10 8 212,74 7 601,44
8 042,19
56. Astronomów 29a 20 1 514,56 3 395,07 2 572,70
3 362,43
57. Astronomów 33 28 12 268,81 15 100,90 13 221,70 13 818,65
58. Astronomów 35 46 21 398,08 15 228,30 19 252,88 14 038,31
59. Astronomów 35a 3 336,26 230,42 0,00 485,12
60. Astronomów37 19 7 593,33 6 253,65 4 072,86 5 723,68
61. Astronomów37a 29 2 939,72 2 099,29 2 770,66 4 153,40
62. Astronomów 37b 10 456,89  900,20 1 290,24 793,56
63. Astronomów 39a 16 2 715,65 2 571,69 1 484,91 2 651,72
64. Astronomów 39b 15 3 890,65 1 957,91 1 539,97 1 052,70
65. Słoneczna 1 30 28 860,77 19 897,17 29 524,04 26 258,62
66. Słoneczna 3 50 7 504,90 11 148,81 9 063,80 6 146,10
67. Słoneczna 5 30 11 415,18 10 703,91 9 265,39 9 037,53
68. Szwoleżerów 8 9 141,75 665,05 1 522,92 2 454,18

Zaległości w opłatach za mieszkania w roku 2015

Zaległości w opłatach za mieszkania.
Lp. Nazwa budynku Liczba mieszkań Zadłużenie
za I kw. 2015 za II kw. 2015 za III kw. 2015 za IV kw. 2015
1. Świętochowskiego 8 12 1 069,16 1 171,15
1 441,91
1276,34
2. Spółdzielców 10/12 24  7 571,31 8 937,33
10 109,50
13085,97
3. Kościuszki 2/2a 30 9 501,68 10 587,07
11 825,49
11561,13
4. Kościuszki 28/30 30  10 985,54 2 747,23
5 038,07
4782,29
5. Prosta 7/9 27  747,98 2 232,69
3 530,89
4702,81
6. Powstańców W-wy 16/18, Plac Wol 2,4,6 52  22 264,09 20 057,12
22 903,42
24465,30
7. Kromera 1 45  10 453,70 12 115,97
8 999,54
8565,31
8. Kromera 2 45  4 396,45 5 935,34
7 175,30
 5227,09
9. Kromera 3 45  3 648,55 4 722,59
5 434,34
5838,74
10. Kromera 4 20  977,43 1 484,88
2 218,58
2246,99
11. Kromera 5 20  4 503,71 7 268,54
9 344,77
9112,81
12. Kromera 6 20  245,31 265,27
626,10
354,96
13. Kromera 7 20  1 526,03 2 301,90
3 511,65
4384,35
14. Kromera 9 60  19 321,81 20 493,09
21 370,63
21338,01
15. Kromera 12 60  4 423,84 4 805,93
4 658,38
5658,99
16. Legionów 1 45  3 797,80 5 364,51
4 457,32
5803,90
17. Legionów 1A 55  12 345,67 12 738,14
14 583,03
11219,35
18. Legionów 1B 35  2 168,26 1 480,31
1 326,08
 118,90
19. Legionów 1C 30  9 463,43 10 382,39
9 790,35
10000,65
20. Legionów 1D 35  5 198,18 4 917,54
5181,14
3300,19
21. Legionów1E 35  847,60  1 034,96 1 600,92
 335,61
22. Legionów 1G 65  7 403,65 8 718,87
12 336,87
8287,30
23. Szwoleżerów 5 35  9 993,74 11 448,66
9 873,52
13042,41
24. Poniatowskiego 14 20  1 095,55 1 853,21
2 409,46
 2356,97
25. Grabowskiego 1 30  8 774,63 3 518,39
5 830,46
5941,85
26. Grabowskiego 5 12  1 012,70 350,38
395,00
367,25
27. Grabowskiego 6 30  7 363,74 9 330,54
9 460,49
8484,60
28. Grabowskiego 10 12  1 236,20 749,08
1 539,13
198,54
29. Grabowskiego 19 12  1 436,63 810,14
566,05
426,81
30. Grabowskiego 23 30  7 516,37 9 946,06
5 643,18
4258,77
31. Grabowskiego 24 16  22 227,29 24 546,11
26 861,57
29162,52
32. Warmińska 10 42  24 556,64 28 180,72
31 442,91
 30878,28
33. Warmińska 21 24  16 918,78 11 497,97
12 313,13
 10658,76
34. Warmińska 25 16  1 279,30 2 375,63
1 173,79
 55,62
35. Warmińska 27 24  648,59 1 179,95
1 312,50
363,71
36. Warmińska 29 24  5 179,26 3 969,92
6 029,62
3740,07
37. Warmińska 31 12  4 387,81 3512,81
3 007,35
3309,38
38. Warmińska 33 12   982,86 2 517,49
5 761,43
3573,88
39. Warmińska 35 2 2 272,23 87,27
44,90
295,31
40. Warmińska 37 24 2 498,02 3 612,23
3 735,76
2221,86
41. Góreckiego 13a 19 1 761,82 1 726,91
1 099,88
1487,31
42. Polna 14a 16  3 445,86 3 702,34
2 780,90
3100,38
43. Polna 14b 16 20 043,47 20 432,22
20 459,74
19042,90
44. Astronomów 5 16  4 307,89 2 286,92
2 455,29
3576,01
45. Astronomów 7 16 4 826,83 7 618,49
9 578,16
 9844,07
46. Astronomów 9 32 4 051,77 2 321,35
0,00
0,00
47. Astronomów 11 32 17 004,86 14 882,07
16 161,73
15449,22
48. Astronomów 13 50  8 951,69 11 455,23
11 466,26
9326,62
49. Astronomów 15 50 42 297,59 39 803,32
40 965,25
43648,91
50. Astronomów 17 30  5 843,23 3 986,07
3 315,57
7622,35
51. Astronomów 19 50  74 127,47 74 321,56
72 801,10
72736,31
52. Astronomów 21 11  12 912,87 13 653,81
12 961,22
11962,27
53. Astronomów 23 20  4 035,84 3 042,79
6 467,38
7373,56
54. Astronomów 25 50  16 48,39 17 642,40
19 774,73
17023,82
55. Astronomów 27 30  8 514,53 10 573,98
11 167,68
7977,40
56. Astronomów 29a 20  1 517,98 3 982,29
4 693,16
7358,67
57. Astronomów 33 28 10 955,84 11 174,02
10 388,88
10581,42
58. Astronomów 35 46 15 453,52 17 983,18
15 049,80
15365,29
59. Astronomów 35a 3 314,92 236,83
225,73
326,06
60. Astronomów37 19  4 533,82 5 312,84
5 220,80
 6828,27
61. Astronomów37a 29  5 999,22 6 683,88
5 688,32
4800,02
62. Astronomów 37b 10   260,47 1  327,01
500,95
582,69
63. Astronomów 39a 16 2 866,43 1  648,00
960,83
 2297,21
64. Astronomów 39b 15   7111,78 6 880,63
4 174,04
3432,32
65. Słoneczna 1 30 22088,29 24 057,20
27 677,95
26523,61
66. Słoneczna 3 50  7 711,51 7 795,99
8 985,48
6643,08
67. Słoneczna 5 30 8 070,84 11 127,94
11 429,33
10450,56
68. Szwoleżerów 8 9 545,16 104,29
1 184,36
2012,36

Zaległości w opłatach za mieszkania w roku 2014

Zaległości w opłatach za mieszkania.
Lp. Nazwa budynku Liczba mieszkań Zadłużenie
za I kw. 2014 za II kw. 2014 za III kw. 2014 za IV kw. 2014
1. Świętochowskiego 8 12 2349,84 2427,71 2530,65
311,68
2. Spółdzielców 10/12 24  2271,45 3864,66
4346,52
6380,51
3. Kościuszki 2/2a 30 6236,54 7003,36
6937,25
7930,49
4. Kościuszki 28/30 30 12376,59 17240,94
14268,36
11521,45
5. Prosta 7/9 27 990,55 1560,09
2266,67
3779,28
6. Powstańców W-wy 16/18, Plac Wol 2,4,6 52 13461,08 17119,15
18859,36
18873,82
7. Kromera 1 45 8372,92 13117,48
15935,14
16355,45
8. Kromera 2 45 6401,54 5959,03
7923,01
2579,21
9. Kromera 3 45 3725,70  5787,52 7692,94
6365,74
10. Kromera 4 20 571,38
 1545,36 2276,03
320,76
11. Kromera 5 20 2140,12
3568,96
2718,01
2931,67
12. Kromera 6 20 113,96
184,98
303,33
0,00
13. Kromera 7 20 1279,77
2281,70
2530,51
887,77
14. Kromera 9 60 13382,41 19019,02
19824,86
18891,15
15. Kromera 12 60 4269,54 3154,43
4173,72
4361,10
16. Legionów 1 45 10004,96  12018,63 10576,62
3311,74
17. Legionów 1A 55 13129,87 15920,58
15513,20
13498,67
18. Legionów 1B 35 1513,58 3040,55
3583,86
1781,33
19. Legionów 1C 30 6855,88 8649,75
9190,53
7672,57
20. Legionów 1D 35 5096,39  6672,28 6859,55
4306,92
21. Legionów1E 35 4064,31 5279,22
3021,43
200,67
22. Legionów 1G 65 10593,83 11509,10
12239,44
6720,66
23. Szwoleżerów 5 35 8033,38 11725,66
12041,05
9978,43
24. Poniatowskiego 14 20 2271,53 4153,88
2233,84
3169,80
25. Grabowskiego 1 30 5332,65  7699,60 11199,76
4658,08
26. Grabowskiego 5 12 2001,57 1985,32
1851,96
1915,83
27. Grabowskiego 6 30  9501,97 11707,31
12080,80
10332,38
28. Grabowskiego 10 12 1916,94 3629,48
4113,14
1179,45
29. Grabowskiego 19 12 1092,14 1556,56
1060,92
817,80
30. Grabowskiego 23 30 9405,11  10534,08 12143,49
6925,07
31. Grabowskiego 24 16 9176,00  12923,06 16803,11
19173,34
32. Warmińska 10 42 15584,21 16962,47
20391,22
23631,22
33. Warmińska 21 24 9769,64 13968,13
11799,38
10881,79
34. Warmińska 25 16 3513,57
3532,95
3431,76
1256,81
35. Warmińska 27 24 621,50 2429,19
1588,47
181,54
36. Warmińska 29 24 18662,09 24302,94
24469,19
2306,12
37. Warmińska 31 12 2737,24 4213,41
3820,35
5824,05
38. Warmińska 33 12 6071,05 6569,00
9430,81
2668,26
39. Warmińska 35 2 686,00 459,44
40. Warmińska 37 24 3203,21 2477,90
2507,89
2693,06
41. Góreckiego 13a 19 3020,37 3484,96
2178,01
1186,12
42. Polna 14a 16 5156,74  8634,21 6054,94
3947,52
43. Polna 14b 16 30249,70 36833,99
34603,92
30411,27
44. Astronomów 5 16 5602,97  1140,41 2640,98
2934,66 
45. Astronomów 7 16 7935,77 6406,70 6696,06
3333,22
46. Astronomów 9 32 9440,16 4378,53
6511,29
4429,96
47. Astronomów 11 32 12845,98 17341,64
17677,48
14596,09
48. Astronomów 13 50 5201,36 5675,11
7659,86
7652,41
49. Astronomów 15 50 43348,55 46321,69 46979,84
41154,39
50. Astronomów 17 30 4406,94 5613,00
9573,10
7655,18
51. Astronomów 19 50 56240,48 68908,55
73356,27
72666,69
52. Astronomów 21 11 9494,19
 11096,12 15029,48
13525,54
53. Astronomów 23 20 6739,02 10571,70
11653,94
8157,68
54. Astronomów 25 50 14039,44 16836,99
17330,28
12889,23
55. Astronomów 27 30 12504,81 9852,01
6774,98
6274,47
56. Astronomów 29a 20 2613,32 3217,99
4024,71
2174,97
57. Astronomów 33 28 8853,33
15881,27
14487,60
8871,73
58. Astronomów 35 46 16526,12
19169,20
22113,94
13458,40
59. Astronomów 35a 3 471,23
239,23 286,38
615,81
60. Astronomów37 19 11838,43 10541,79
4084,49
6771,62
61. Astronomów37a 29 4581,33  7014,94 8044,84
5002,08
62. Astronomów 37b 10 648,24 990,84
942,57
812,25
63. Astronomów 39a 16 1282,87  1626,30 962,64
1944,95
64. Astronomów 39b 15 2778,25 4833,38
3990,64
5034,25
65. Słoneczna 1 30 13327,38 19182,30
19856,84
21161,32
66. Słoneczna 3 50 5111,73 5814,22
11615,07
3549,99
67. Słoneczna 5 30 7726,66  7693,80 10010,07
8375,72
68. Szwoleżerów 8 9 648,77 361,15
875,45
41,79

 

 

 

Zaległości w opłatach za mieszkania w roku 2013

Zaległości w opłatach za mieszkania.
Lp. Nazwa budynku Liczba mieszkań Zadłużenie
za I kw. 2013 za II kw. 2013 za III kw. 2013 za IV kw. 2013
1. Swiętochowskiego 8 12 5 095,67 2 692,31 2 045,51 2 123,26
2. Spółdzielców 10/12 24 6 926,67 3 099,18 7 59,18  2 101,65
3. Kościuszki 2/2a 30 6 018,07 5 295,01 4 366,07 6 424,49
4. Kościuszki 28/30 30 12 863,93 14 635,94 13 585,99 15 465,67
5. Prosta 7/9 27 1 002,29 1 966,22 659,23 678,41
6. Powstańców W-wy 16/18, Plac Wol 2,4,6 52 12 482,99 8 823,23 10 363,62 13 347,70
7. Kromera 1 45 18 102,61 12 631,16 10 073,37 8 872,92
8. Kromera 2 45 3 916,79 4 555,88 5 262,86 2 977,36
9. Kromera 3 45 5 995,57 4 764,25 6 163,31 4 753,19
10. Kromera 4 20 1 559,83  680,33 140,40  236,29
11. Kromera 5 20 2 001,73 2 198,04 1 458,58 2 180,61
12. Kromera 6 20  155,33  98,57 0  0
13. Kromera 7 20 3 136,25 2 124,28 565,71 730,38
14. Kromera 9 60 21 347,64 20 699,32 11 135,54 12 522,87
15. Kromera 12 60 7 577,48 9 073,83 5 683,11 5 263,68
16. Legionów 1 45 20 170,41 20 541,46 17 596,32 6 735,76
17. Legionów 1A 55 13 718,43 12 812,63 12 837,31 13 751,24
18. Legionów 1B 35 3 409,34 1 908,66 2 728,19 1 143,89
19. Legionów 1C 30 4 574,42 6 047,66 5 944,46 6 754,10
20. Legionów 1D 35 4 812,28 4 415,46 4 737,05 4 587,40
21. Legionów1E 35 7 725,99 9 234,45 9 667,51 2 147,62
22. Legionów 1G 65 10 521,94 10 612,71 11 409,11 7 484,76
23. Szwoleżerów 5 35 21 071,78 24 575,66 10 580,14 6 171,29
24. Poniatowskiego 14 20 3 249,86 4 006,89 2 865,65 1 261,63
25. Grabowskiego 1 30 4 116,03 6 783,77 5 426,67 5 222,30
26. Grabowskiego 5 12 1 652,15 2 404,33 1 120,91 3 638,26
27. Grabowskiego 6 30 10 436,93 10 835,84 9 121,59 11 154,67
28. Grabowskiego 10 12 3 152,17 3 164,12 2 066,55 2 794,78
29. Grabowskiego 19 12 1 799,16 2 056,38 1 014,90 1 223,73
30. Grabowskiego 23 30 5 347,24 7 114,02 7 180,68 6 716,59
31. Grabowskiego 24 16 1 815,39 9 094,93 9 251,55 13 126,10
32. Warmińska 10 42 9 003,60 11 977,49 11 906,12 15 332,22
33. Warmińska 21 24 10 529,42 10 230,68 5 435,55 7 133,38
34. Warmińska 25 16 2 012,06 3 352,61 4 483,09 3 044,06
35. Warmińska 27 24 1 179,91 2 294,28 1 519,49 1 703,23
36. Warmińska 29 24 17 268,23 20 920,21 14 430,60 20 165,47
37. Warmińska 31 12 1 933,35 3 101,32 2 353,63 2 007,30
38. Warmińska 33 12 5 158,29 6 586,45 5 534,01 7 173,07
39. Warmińska 37 24 2 236,44 2 045,12 1 985,27 3 387,76
40. Góreckiego 13a 19 1 967,74 2 662,93 2 084,27 2 162,40
41. Polna 14a 16 3 172,34 3 375,10 3 452,64 1 629,19
42. Polna 14b 16 41 648,21 37 396,15 26 411,36 33 927,03
43. Astronomów 5 16 9 400,91 13 238,52 14 344,63 4 766,47
44. Astronomów 7 16 4 811,91 8 986,55 6 144,40 5 145,14
45. Astronomów 9 32 6 773,26 7 613,09 7 506,69 11 859,94
46. Astronomów 11 32 16 733,40 13 040,35 12 381,12 13 898,46
47. Astronomów 13 50 5 013,81 5 619,34 6 945,13 3 386,04
48. Astronomów 15 50 44 196,65 46 961,78 39 314,86 44 967,35
49. Astronomów 17 30 9 546,41 10 307,05 4 975,05 3 505,87
50. Astronomów 19 50 54 803,04 60 280,59 53 034,18 59 439,15
51. Astronomów 21 11 7 819,65 10 321,98 8 865,97 9 355,68
52. Astronomów 23 20 8 424,81 9 536,26 6 931,22 7 954,63
53. Astronomów 25 50 7 177,77 14 452,44 12 263,17 10 833,88
54. Astronomów 27 30 12 213,23 10 513,51 8 083,70 9 511,33
55. Astronomów 29a 20 4 340,35 3 995,36 4 034,75 4 680,89
56. Astronomów 33 28 19 955,21 13 406,31 9 339,11 9 837,07
57. Astronomów 35 46 21 367,70 15 532,89 12 867,12 16 473,73
58. Astronomów 35a 3 1 428,35 1 045,18  221,67  452,87
59. Astronomów37 19 5 456,78 7 568,57 6 654,07 9 394,61
60. Astronomów37a 29 5 502,02 5 454,03 3 846,89 3 847,53
61. Astronomów 37b 10 1 141,08  698,11  621,67  863,91
62. Astronomów 39a 16 1 428,35 993,77 153,42 2 013,11
63. Astronomów 39b 15 2 038,72 2 298,23 2 440,07 3 572,67
64. Słoneczna 1 30 16 792,82 18 948,64 14 307,46 17 886,70
65. Słoneczna 3 50 11 515,01 9 339,82 6 422,94 5 368,07
66. Słoneczna 5 30 11 467,80 7 298,68 5 028,07 7 195,93
67. Szwoleżerów 8 9  0,00 211,26 0,00 887,61

 

 

Zaległości w opłatach za mieszkania w roku 2012

Zaległości w opłatach za mieszkania.
Lp. Nazwa budynku Liczba mieszkań Zadłużenie
za I kw. 2012 za II kw. 2012 za III kw. 2012 za IV kw. 2012
1. Swiętochowskiego 8 12 2 130,00 2 890,31 4 362,13 3 424,69
2. Spółdzielców 10/12 24 3 341,34 1 804,18 2 868,90 8 141,54
3. Kościuszki 2/2a 30 2 266,13 2 828,87 3 982,67 5 668,37
4. Kościuszki 28/30 30 11 775,12 11 959,79 13 962,42 11 370,52
5. Prosta 7/9 27 5 037,02 4 638,37 1 245,72 535,43
6. Powstańców W-wy 16/18, Plac Wol 2,4,6 52 7 972,32 5 600,15 8 589,20 11 750,68
7. Kromera 1 45 23 289,52 24 223,21 17 978,16 16 347,42
8. Kromera 2 45 3 874,35 2 044,56 4 771,64 1 538,33
9. Kromera 3 45 5 465,90 4 740,51 4 402,81 3 340,32
10. Kromera 4 20  654,23 1 158,51  696,59  937,48
11. Kromera 5 20 7 574,47 8 485,65 11 607,34 8 783,00
12. Kromera 6 20  208,54  –  34,74
13. Kromera 7 20 2 163,90 798,04 2 367,51 2 258,51
14. Kromera 9 60 14 360,79 14 803,50 17 828,80 18 908,15
15. Kromera 12 60 6 902,49 6 762,77 7 109,16 7 303,43
16. Legionów 1 45 18 513,33 14 018,69 17 865,12 15 946,78
17. Legionów 1A 55 11 884,07 10 338,52 12 414,64 12 789,35
18. Legionów 1B 35 4 147,24 4 490,33 4 532,55 4 634,72
19. Legionów 1C 30 1 423,20 2 118,59 3 099,43 3 163,17
20. Legionów 1D 35 4 916,95 4 870,21 5 859,46 6 241,90
21. Legionów1E 35 4 123,83 4 469,91 6 332,91 6 305,93
22. Legionów 1G 65 9 932,28 11 785,53 9 331,58 4 753,99
23. Szwoleżerów 5 35 18 264,29 18 937,02 17 021,75 22 887,97
24. Poniatowskiego 14 20 1 953,99 1 051,01 1 460,43 1 737,81
25. Grabowskiego 1 30 4 962,28 3 146,71 5 303,18 4 515,54
26. Grabowskiego 5 12 2 061,26 2 304,80 2 024,31 2 764,80
27. Grabowskiego 6 30 5 898,48 7 405,76 7 004,57 6 198,39
28. Grabowskiego 10 12 3 623,62 2 656,33 3 659,23 4 513,62
29. Grabowskiego 19 12 1 747,76  510,19 1 547,07 1 379,11
30. Grabowskiego 23 30 4 974,32 5 335,86 3 200,76 3 182,78
31. Grabowskiego 24 16 7 650,85 8 302,75 11 533,10 1 794,85
32. Warmińska 10 42 4 231,78 5 129,14 7 607,69 8 376,01
33. Warmińska 21 24 15 723,03 7 214,50 9 797,31 6 310,16
34. Warmińska 25 16 2 214,75 3 647,25 1 990,97 2 339,62
35. Warmińska 27 24 3 357,32 2 766,18 1 572,55 1 944,84
36. Warmińska 29 24 6 276,40 12 185,44 9 446,20 12 113,27
37. Warmińska 31 12 7 811,78 8 543,32 2 486,46 1 477,94
38. Warmińska 33 12 4 676,46 5 529,98 6 522,26 2 949,53
39. Warmińska 37 24 2 684,60 1 729,93 1 829,80 1 727,46
40. Góreckiego 13a 19 2 369,38 1 212,43 3 275,33 1 495,59
41. Polna 14a 16 2 187,64 3 667,37 2 872,95 1 690,39
42. Polna 14b 16 30 091,77 27 824,99 36 676,00 38 191,40
43. Astronomów 5 16 4 797,33 4 308,64 5 912,66 8 199,82
44. Astronomów 7 16 5 822,22 7 008,56 8 400,46 4 956,29
45. Astronomów 9 32 3 827,76 3 572,05 4 908,09 8 106,34
46. Astronomów 11 32 9 762,70 7 988,37 7 083,44 13 941,06
47. Astronomów 13 50 5 994,15 5 536,94 7 884,74 3 702,70
48. Astronomów 15 50 29 003,56 32 470,81 40 556,17 36 554,13
49. Astronomów 17 30 6 309,77 6 204,90 7 617,97 9 012,74
50. Astronomów 19 50 38 229,16 42 350,21 55 839,19 51 159,79
51. Astronomów 21 11 4 863,12 5 757,92  6 040,64 7 748,63
52. Astronomów 23 20 5 520,78 8 644,63 9 773,01 7 245,05
53. Astronomów 25 50 8 544,98 5 593,72 7 947,11 7 899,14
54. Astronomów 27 30 12 325,40 10 105,37 7 480,95 7 964,38
55. Astronomów 29a 20 1 897,90 3 998,76 1 839,34 4 693,87
56. Astronomów 33 28 15 541,53 14 668,90 17 593,73 18 273,04
57. Astronomów 35 46 21 083,34 15 678,15 20 121,60 17 860,86
58. Astronomów 35a 3 589,06  189,00   655,68 741,72
59. Astronomów37 19 3 226,40 1 753,97 2 115,47 2 901,13
60. Astronomów37a 29 2 943,28 4 347,74 4 503,72 4 924,47
61. Astronomów 37b 10 319,40 1 500,05 1 675,85  168,61
62. Astronomów 39a 16 4 029,88 4 003,28 3 536,19 5 497,56
63. Astronomów 39b 15 2 359,86 2 313,49 3 314,07 1 863,68
64. Słoneczna 1 30 15 590,89 17 664,76 21 691,87 17 539,08
65. Słoneczna 3 50 7 244,87 7 871,95 7 761,73 8 697,48
66. Słoneczna 5 30 9 559,58 9 188,42 9 249,81 7 343,89
67. Szwoleżerów 8 9 1 179,36  34,37

Zaległości w opłatach za mieszkania w roku 2011

Zaległości w opłatach za mieszkania.
Lp. Nazwa budynku Liczba mieszkań Zadłużenie
za I kw. 2011 za II kw. 2011 za III kw. 2011 za IV kw. 2011
1. Swiętochowskiego 8 12 2 196,26 2 268,66 2 353,01 2 000,77
2. Spółdzielców 10/12 24 5 385,13 2 270,10 2 855,80 3 662,88
3. Kościuszki 2/2a 30 2 859,68 3 105,31 2 892,43 2 266,78
4. Kościuszki 28/30 30 10 507,68 10 223,23 10 959,10 11 047,18
5. Prosta 7/9 27 1 434,59 2 512,20 2 930,70 3 831,60
6. Powstańców W-wy 16/18, Plac Wol 2,4,6 52 6 097,10 7 613,48 2 904,52 6 102,62
7. Kromera 1 45 13 093,55 16 353,08 20 616,29 23 984,06
8. Kromera 2 45 2 547,34 5 088,95 3 999,50 2 124,33
9. Kromera 3 45 5 260,32 4 967,41 6 021,23 7 218,85
10. Kromera 4 20 1 545,65 553,06 543,96 966,18
11. Kromera 5 20 7 441,70 8 937,95 10 870,09 9 394,96
12. Kromera 6 20 451,43 126,06 164,33 222,37
13. Kromera 7 20 2 366,92 2 378,60 2 517,69 1 535,94
14. Kromera 9 60 18 482,66 19 599,43 21 981,77 16 160,97
15. Kromera 12 60 9 508,26 7 646,00 7 852,67 6 733,89
16. Legionów 1 45 11 285,22 15 591,26 14 634,54 17 788,12
17. Legionów 1A 55 10 097,19 10 424,70 10 409,65 10 582,95
18. Legionów 1B 35 5 084,81 4 494,71 3 163,97 3 257,82
19. Legionów 1C 30 580,39 621,15 1 130,80 1 213,15
20. Legionów 1D 35 4 300,18 6 516,63 6 467,37 5 854,93
21. Legionów1E 35 5 815,25 7 328,83 7 027,33 6 175,66
22. Legionów 1G 65 10 999,81 8 908,57 6 742,86 7 704,24
23. Szwoleżerów 5 35 16 453,63 19 113,77 18 872,09 26 525,27
24. Poniatowskiego 14 20 1 226,76 1 772,96 1 496,62  864,61
25. Grabowskiego 1 30 7 065,00 6 598,42 8 071,01 5 764,01
26. Grabowskiego 5 12 377,63 590,94 1 105,09
27. Grabowskiego 6 30 11 828,24 13 259,37 10 412,67 6 198,63
28. Grabowskiego 10 12 3 726,85 2 801,91 1 256,24 3 468,79
29. Grabowskiego 19 12 2 716,90 1 261,97 1 879,05 2 776,12
30. Grabowskiego 23 30 7 452,18 3 884,15 4 966,23 6 239,72
31. Grabowskiego 24 16 2 489,38 3 960,00 6 866,89 8 151,83
32. Warmińska 10 42 2 407,17 4 034,04 3 545,55 4 602,25
33. Warmińska 21 24 10 529,97 14 086,12 12 023,78 16 297,26
34. Warmińska 25 16 2 162,20 2 284,09 2 715,84 2 459,15
35. Warmińska 27 24 1 151,32 1 870,25 1 024,90 3 706,63
36. Warmińska 29 24 26 591,39 24 452,74 21 532,10 24 292,53
37. Warmińska 31 12 1 610,27 2 349,02 3 755,74 7 020,51
38. Warmińska 33 12 1 577,30 4 943,14 4 014,16 1 786,97
39. Warmińska 37 24 994,01 948,44 685,73 2 519,84
40. Góreckiego 13a 19 1 262,35 2 649,87 1 593,22 1 840,46
41. Polna 14a 16 2 765,27 2 652,51 1 530,27 1 276,31
42. Polna 14b 16 21 742,27 23 891,33 27 641,07 31 884,33
43. Astronomów 5 16 4 215,88 4 279,70 1 143,84 2 912,38
44. Astronomów 7 16 12 495,91 9 034,74 5 607,85 5 028,78
45. Astronomów 9 32 9 449,50 7 464,45 5 813,08 4 370,87
46. Astronomów 11 32 11 374,74 11 776,79 6 446,52 8 243,29
47. Astronomów 13 50 6 055,41 7 018,14 5 539,34 3 367,69
48. Astronomów 15 50 24 468,98 22 829,11 25 719,26 26 357,24
49. Astronomów 17 30 7 102,92 10 274,07 5 217,80 2 691,77
50. Astronomów 19 50 26 181,46 28 638,15 30 111,38 39 181,85
51. Astronomów 21 11 4 397,87 4 897,37 4 284,73 3 898,59
52. Astronomów 23 20 10 264,67 8 905,83 7 981,19 4 998,90
53. Astronomów 25 50 19 510,03 8 676,26 6 278,00 5 652,33
54. Astronomów 27 30 7 976,67 8 875,44 7 016,70 4 056,74
55. Astronomów 29a 20 2 843,74 5 542,20 2 378,60 2 695,16
56. Astronomów 33 28 21 706,97 22 429,08 12 122,39 12 037,01
57. Astronomów 35 46 19 709,80 21 094,48 17 731,23 15 478,26
58. Astronomów 35a 3
59. Astronomów37 19 1 459,33 3 083,54 1 570,70 2 113,13
60. Astronomów37a 29 11 521,05 12 269,90 12 418,31 11 672,47
61. Astronomów 37b 10 1 197,03 1 765,46 621,37  624,58
62. Astronomów 39a 16 4 877,87 3 991,80 4 046,51 3 403,37
63. Astronomów 39b 15 1 383,44 1 830,03 1 131,34 1  100,21
64. Słoneczna 1 30 9 698,09 15 016,56 18 872,09 12 176,96
65. Słoneczna 3 50 6 688,76 5 528,10 6 834,28 3 487,66
66. Słoneczna 5 30 9 813,26 12 625,01 4 052,80 4 924,83
67. Szwoleżerów 8 9 43,40 590,94  389,30

 

Kartka z kalendarza


Pogoda
Lidzbark Warmiński ››

°C °C

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
W sumie: 129715
Poczta

Informacja administratora danych osobowych

Font Resize