Obowiązek informacyjny

 

 Obowiązek informacyjny realizowany na podstawie art. 24 ust 1 z dnia 29 sierpnia 1997 roku ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014 poz 1182 z późn.zm ).

  

  • Członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni zachowują prawo do wglądu oraz poprawy swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WARMIA”.

 

  • Administrator danych osobowych (podmiot zbierający dane osobowe): Spółdzielnia Mieszkaniowa „WARMIA”, ul. Poniatowskiego 18, 11-100 Lidzbark Warmiński.

 

  • Dane osobowe gromadzone i wykorzystywane są do prawidłowej realizacji celu SM „WARMIA”, wynikającego z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze oraz Statutu SM „WARMIA”, tj. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów, przez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymanie właściwego stanu technicznego zasobów Spółdzielni.

 


 

  • Spełniając obowiązek informacyjny wobec kontrahentów i dostawców, których dane otrzymaliśmy od właścicieli danych lub osób ich reprezentujących informujemy, że są one przetwarzane w oparciu o art. 23 ust.1 pkt 1, pkt 3, oraz pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich przeglądania, poprawiania i zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Ww. czynności można dokonać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim.

 

  • Spełniając obowiązek informacyjny wobec byłych kontrahentów i dostawców, których dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, informujemy, że mają Państwo prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich przeglądania, poprawiania i zgłoszenia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa Spółdzielni Mieszkaniowej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim.
Kartka z kalendarza


Pogoda
Lidzbark Warmiński ››

°C °C

Poczta

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
W sumie: 86061
Przetargi
logo_nowe