Ogłoszenie


Podwyżka cen wody 14.06.2018r.

Ogłoszenie

 

 

1) Na podstawie informacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Warmia” zawiadamia, że od dnia 14.06.2018r. wprowadzona zostaje nowa taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Nowa cena wody ze ściekami wynosić będzie 10,87zł/m3 (wzrost o 0,89zł). Jest to podwyżka niezależna od Spółdzielni.

Informacja PWIK

 

 

2) Od dnia 01.04.2018r. Veolia Sp. z o.o. wprowadziła zatwierdzoną przez URE nową taryfę dla ciepła, na podstawie której opłata za ciepło i podgrzanie wody wzrasta średnio o 2,5 % do 3 %.

 

W związku z tym od dnia 1 lipca 2018r. Spółdzielnia wprowadza nową cenę za podgrzanie 1 m3 wody w wysokości 22,33 zł/m3 (wzrost o 0,65zł/m3).

 

Natomiast stawki zaliczek na centralne ogrzewanie pozostają bez zmian. Jednak wprowadzona zmiana taryfy dla ciepła spowoduje, że ewentualne zwroty z c.o. za rok rozliczeniowy będą niższe.

Informacja VEOLIA Północ

 

Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat dostarczone zostaną mieszkańcom do 15 lipca b.r. łącznie z rozliczeniem wody.

                       

   Prezes Zarządu

 Stefania Skrodzka

Kartka z kalendarza


Pogoda
Lidzbark Warmiński ››

°C °C

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
W sumie: 186187
Poczta
Link do poczty

Informacja administratora danych osobowych

Font Resize