OGŁOSZENIE

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim, ul. Poniatowskiego 18, tel. 89 7672548, fax. 89 7670685 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn:

 

Wykonanie wymiany wewnętrznych linii zasilających (WLZ) oraz oświetlenia klatek schodowych i piwnic w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim:

 

ZADANIE I: ul. Kromera 9
ZADANIE II: ul. Kromera 12

 

 

Rodzaj zadania, termin realizacji oraz warunki przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 26.03.2019 na konto nr: 54 1020 3570 0000 2102 0007 7305

71 1020 3541 0000 5202 0182 7740. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli środki znajdą się na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert.

UWAGA! Zmieniono nr konta bankowego.

 

 

 

Ogłoszenie przetargu oraz SIWZ wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie Spółdzielni: www.smwarmia.pl, dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej jest dostępna w Dziale Technicznym Spółdzielni.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jak też załączniki są do pobrania również w Dziale Technicznym Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szwoleżerów 12.

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim, ul. Poniatowskiego 18 oddzielnie na każdy budynek.

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 26.03.2019 godz. 1500.

 

 

Otwarcie ofert przy udziale oferentów nastąpi w dniu 27.03.2019 o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim ul. Poniatowskiego 18/świetlica.

 

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim ul. Szwoleżerów 12 tel. 89 7672132 lub 89 7673433, e-mail: dzial.techniczny@smwarmia.pl

 

 

 

Lidzbark Warmiński dnia 11.03.2019

 

ZARZĄD

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

 

 

Kartka z kalendarza


Pogoda
Lidzbark Warmiński ››

°C °C

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
W sumie: 122879
Poczta

Informacja administratora danych osobowych

Font Resize