Ogłoszenie


Przetarg – 25.10.2019r.

 

 

Ogłoszenie przetargu

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim Poniatowskiego 18, tel. 89 767 2548, ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie zadania pn:

 

 

Termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Szwoleżerów 8 w Lidzbarku Warmińskim.

 

 

Rodzaj zadania, termin realizacji oraz warunki przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 08.11.2019 do godz. 900  na konto: nr 54 1020 3570 0000 2102 0007 7305

 

 

Ogłoszenie przetargu oraz SIWZ wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie Spółdzielni:  

 

 

Dokumentacja techniczna w formie elektronicznej jest do pobrania w Dziale Technicznym Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szwoleżerów 12.

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim, ul. Poniatowskiego 18.

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 08.11.2019 godz. 900.

 

 

Otwarcie ofert przy udziale oferentów nastąpi w dniu 08.11.2019 o godz. 1000w siedzibie Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim ul. Poniatowskiego 18/świetlica.

 

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.                                              

 

 

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim ul. Szwoleżerów 12 tel. 89 7672132 lub 89 7673433, e-mail dzial.techniczny@smwarmia.pl

 

 

Lidzbark Warmiński dnia 25.10.2019   

                                                                                                                     ZARZĄD

 

Załączniki:

                                       

                                                                                               

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Kartka z kalendarza


Pogoda
Lidzbark Warmiński ››

°C °C

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
W sumie: 186190
Poczta
Link do poczty

Informacja administratora danych osobowych

Font Resize