26.03.2018 r.

 

 

 

Ogłoszenie o przetargach

 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WARMIA” w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Poniatowskiego 18, tel. 89 767 21 32, fax 89 767 06 85 ogłasza przetargi nieograniczone na wykonanie zadań:

 

 

1. Wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ) oraz wymiana oświetlenia klatek schodowych i piwnic w budynku przy ul. Kromera 2 w Lidzbarku Warmińskim.

 

 

2. Wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ) oraz wymiana oświetlenia klatek schodowych i piwnic w budynkach przy ul. Kromera 4, 5 w Lidzbarku Warmińskim.

 

 

 

Termin realizacji oraz warunki przetargów określają Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł na każdy z przetargów do dnia 10.04.2018 r. do godz. 900 w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej lub na konto nr: 54 1020 3570 0000 2102 0007 7305.

 

 

Ogłoszenie przetargów, Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia – zamieszczone są na stronie internetowej Spółdzielni www.smwarmia.pl

 

 

Dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót można pobrać w Dziale Technicznym Spółdzielni przy ul. Szwoleżerów 12, 11-100 Lidzbark Warmiński, w wersji elektronicznej.

 

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Poniatowskiego 18.

 

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 10.04.2018 r. o godz. 900

 

 

 

Otwarcie ofert przy udziale oferentów nastąpi w dniu 10.04.2018 r. o godz.1000 – przetarg nr 1, o godz. 1030 – przetarg nr 2 w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Poniatowskiego 18 (świetlica).

 

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

 

 

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „WARMIA” w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szwoleżerów 12, tel. 89 767 21 32.

 

 

 

Lidzbark Warmiński, dnia 26.03.2018 r.

 

 

 

 

 


 

Załączniki:

 


Kartka z kalendarza


Pogoda
Lidzbark Warmiński ››

°C °C

Poczta

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
W sumie: 115312
Przetargi
logo_nowe

Informacja administratora danych osobowych

Font Resize