logo PROW

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim

 

 

ul. Poniatowskiego 18, tel. 89 7672548, fax. 89 7670685 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn:

 

 

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych zlokalizowanych ul. Astronomów 39A i ul. Akacjowej 13A w Lidzbarku Warmińskim”.

 

 

 

realizowanego w ramach projektu:

Termomodernizacja budynków wielorodzinnych na Osiedlu Kopernika, ul. Warmińskiej i ul. Ludwika Góreckiego”.

 

 

Rodzaj zadania, termin realizacji oraz warunki przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 23.03.2018   do godz. 900  na konto: nr 71 1020 3541 0000 5202 0182 7740 – osobno na każdą część zamówienia.

 

 

 

Ogłoszenie przetargu oraz SIWZ wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie Spółdzielni:

www.smwarmia.pl a także na stronie bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jak też załączniki są do pobrania również w Dziale Technicznym Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szwoleżerów 12.

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim, ul. Poniatowskiego 18.

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2018 godz. 900.

 

 

 

Otwarcie ofert przy udziale oferentów nastąpi w dniu 23.03.2018 o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim ul. Poniatowskiego 18 /świetlica/.

 

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim ul. Szwoleżerów 12 tel. 89 7672132 lub 89 7673433, e-mail dzial.techniczny@smwarmia.pl

 

 

Lidzbark Warmiński dnia 5.03.2018

ZARZĄD

 

 

 

 

 

 


>>> Pliki do pobrania – kliknij tu <<<


 

 

Kartka z kalendarza


Pogoda
Lidzbark Warmiński ››

°C °C

Poczta

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
W sumie: 88505
Przetargi
logo_nowe