Ogłoszenie


Przetarg – 30.07.2019r.

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim, ul. Poniatowskiego 18, tel. 89 7672548, fax. 89 7670685 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn:

 

 

 

„Wymiana balustrady ciągu komunikacyjnego galerii i schodów budynku usługowo – mieszkalnego przy ul. Szwoleżerów 8 w Lidzbarku Warmińskim będącego w zasobach S.M. „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim.”

 

 

 

 

Rodzaj zadania, termin realizacji oraz warunki przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 13.08.2019 na konto nr: 54 1020 3570 0000 2102 0007 7305. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli środki znajdą się na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert.

 

 

 

 

Ogłoszenie przetargu oraz SIWZ wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie Spółdzielni: www.smwarmia.pl, dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej jest dostępna w Dziale Technicznym Spółdzielni.

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jak też załączniki w wersji edytowalnej są do pobrania również w Dziale Technicznym Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szwoleżerów 12.

 

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim, ul. Poniatowskiego 18.

 

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 13.08.2019 godz. 1200.

 

 

 

Otwarcie ofert przy udziale oferentów nastąpi w dniu 13.08.2019 o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim ul. Poniatowskiego 18/świetlica.

 

 

 

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim ul. Szwoleżerów 12 tel. 89 7672132 lub 89 7673433, e-mail: dzial.techniczny@smwarmia.pl

 

 

 

 

Lidzbark Warmiński dnia 30.07.2019 r.

ZARZĄD

 

 

Załączniki:

 

 

 

 

 

Kartka z kalendarza


Pogoda
Lidzbark Warmiński ››

°C °C

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
W sumie: 186189
Poczta
Link do poczty

Informacja administratora danych osobowych

Font Resize