5.01.2018 r.

 

 

Ogłoszenie o przetargach

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WARMIA” w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Poniatowskiego 18, tel. 89 767 21 32, fax 89 767 06 85 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadań:

 

 

  1. Termomodernizacja budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Polnej 14A, ul. Polnej 14B i ul. Astronomów 7 w Lidzbarku Warmińskim

 

 

Rodzaj zadania, termin realizacji oraz warunki przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 22.01.2018 do godz. 1400 w kasie Spółdzielni lub na konto: nr 71 1020 3541 0000 5202 0182 7740.

 

 

Ogłoszenie przetargu oraz SIWZ wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie Spółdzielni: www.smwarmia.pl i na stronie bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jak też załączniki są do pobrania również w Dziale Technicznym Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Szwoleżerów 12.

 

 

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim, ul. Poniatowskiego 18.

Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2018 godz. 1500.

 

Otwarcie ofert przy udziale oferentów nastąpi w dniu 23.01.2018 o godz. 900.

w siedzibie Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim ul. Poniatowskiego 18/świetlica.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym Spółdzielni w Lidzbarku Warmińskim ul. Szwoleżerów 12 tel. 89 7672132 lub 89 7673433, e-mail dzial.techniczny@smwarmia.pl

 

 

Lidzbark Warmiński dnia 03.01.2018

 

 

Kartka z kalendarza


Pogoda
Lidzbark Warmiński ››

°C °C

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
W sumie: 122880
Poczta

Informacja administratora danych osobowych

Font Resize