Ogłoszenie
Ogłoszenie
Ogłoszenie


Zasady udzielania informacji o opłatach (…)

Zasady udzielania informacji w Spółdzielni Mieszkaniowej „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim na temat opłat za lokale, zadłużeń czynszowych oraz wysokości sald.


Informujemy, że mając na uwadze ustawę o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.) członków Spółdzielni, osób posiadających tytuły prawne do lokali w budynkach wchodzących w skład nieruchomości będących w zarządzie Spółdzielni informacje na temat wysokości opłat za lokale, zadłużeń czynszowych czy wysokości salda będą udzielane przez pracowników Spółdzielni według
następujących zasad :

  • Informacje udzielane są osobom uprawnionym w godzinach pracy pracowników SM.
  • Za uprawnioną osobę do otrzymania informacji uważa się osobę posiadającą prawo do lokalu oraz osoby dorosłe zamieszkujące wspólnie z osobami posiadającymi prawo do lokalu w budynkach wchodzących w skład nieruchomości będących w zarządzie Spółdzielni.
    Uprawnioną jest także osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo.
  • Nie udziela się informacji osobom postronnym.
  • Udzielenie informacji osobie uprawnionej osobiście następuje po wylegitymowaniu się jednym z niżej wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy, legitymacją emeryta, legitymacją rencisty.
  • Informacje udzielane są drogą elektroniczną poprzez konto lokatora ( dostęp przez stronę www Spółdzielni Mieszkaniowej ).

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Warmia” w Lidzbarku Warmińskim uprzejmie informuje, że działa już informacja o koncie lokatora. Nowy program komputerowy umożliwia wgląd do indywidualnego konta, w którym znajdują się informacje dotyczące lokalu, rozliczeń oraz składników opłat.

Po login i hasło należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość do działu księgowości czynszowej, pokój nr 7 w siedzibie SM przy ul Poniatowskiego 18 w Lidzbarku Warmińskim.

Kartka z kalendarza


Pogoda
Lidzbark Warmiński ››

°C °C

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
W sumie: 191252
Poczta
Link do poczty

Informacja administratora danych osobowych

Font Resize